O lepidlech CYBERBOND

Kyanakrylátová lepidla

 

Součásti spojené lepidly Cyberbond poskytují uživateli spolehlivou mechanickou pevnost, dobré celkové pevnostní vlastnosti na většině nepórovitých materiálů, dostatečné hodnoty tepelné odolnosti, zlepšené hodnoty elasticity, dobré podmínky stárnutí a odolnosti vůči klimatu, jakož i odolnost proti ozónu. Kyanoakryláty polymerizují během několika sekund vlivem vlhkosti (optimálně: 40 až 70 % rel. vlhkosti při 20 až 25 °C). Jednu zvláštní záležitost je nutno uvážit: hodnotu pH. V případě kyselého povrchu se doba tvrdnutí prodlužuje. Naopak jestliže je povrch zásaditý, rychlost tvrdnutí se zvyšuje. Druhý případ může vyvolat rázovou polymeraci, čímž se zhorší vlastnosti stárnutí.

Kromě viskozity je chemická struktura nejdůležitější vlastností pro rozlišení kyanoakrylátů. Rozlišuje mezi různými skupinami esterů, mezi kterými je etylester zdaleka nejdůležitější a nejpopulárnější. Ale i jiné skupiny, jako metyl-, butyl- a alkoxyestery, mají jisté výhody. Ani viskozita nemůže být ignorována. Rozsah se mění od kapalin podobných vodě až po thixotropní gely.

Kyanoakryláty dosahují velmi vysokých hodnot přilnavosti na většině materiálů, i na hladkých površích. To je důvodem, proč se uživatel skutečně nemusí zabývat pevností ve smyku a v tahu. Na druhé straně, adhezní vrstva obvykle zůstává křehká. Proto byste měli zamezit olupování. Na druhé straně, společnost Cyberbond vyvinula svou řadu “xtraflex”, která poskytuje nejen částečně pružné adhezní vrstvy, ale také vysokoteplotní odolnost (až 140° C).

Díky skutečnosti, že zvyšující se automatizace vyžaduje 100% kontrolu, vyvinula společnost Cyberbond fluorescentní výrobky, které mohou být opticky rozpoznatelné UV zářením.

V současné době se kyanoakryláty zdají být poměrně nákladné v porovnání s ostatními lepidly. Rychle ovšem zjistíte, že pomocí kyanoakrylátů můžete dosáhnout značných úspor. Jen pro ilustraci: v závislosti na viskozitě 1 g kyanoakrylátu obsahuje asi 80 kapek lepidla.

 

Cyberbond anaerobní lepidla a těsnicí tmely

 

Cyberbond, řady ”T”, ”R” a ”S” jsou jednosložkové bezrozpouštědlové anaerobní lepicí a těsnicí materiály.

 Po jejich nanesení na kov a uzavření ve spoji dochází vlivem nepřístupu vzdušného kyslíku a za současné katalytické reakce kovů k přeměně tekuté formy na pevnou. Vzniká přitom vysokomolekulární zesítěný plast, který se vyznačuje výbornými těsnícími vlastnostmi, přiměřenou pevností, vynikající odolností proti rázům a vibracím.

Anaerobní lepidla a těsnicí tmely Cyberbond se používají k zajišťování (řada ”T...”) a těsnění (”S...”) závitových spojů, upevňování (řada ”R...”)ložisek, hřídelí, čepů apod.,  k těsnění (řada ”S...”) přírub a dělicích rovin.

Dodávají se ve třech pevnostních třídách: nízkopevnostní (.L..), středně (.M..) a vysokopevnostní (.H..).

Anaerobní tmely Cyberbond vytvrzují při pokojové teplotě. Rychlost vytvrzování je ovlivňována aktivitou povrchu materiálu, který má být spojován. U neaktivních materiálů lze vytvrzování urychlit zvýšením teploty.

Aktivní materiály jako měď a její slitiny vytvrzují velmi rychle, ale dosahují pouze 40% pevnosti uváděné pro konstrukční ocel (viz obrázek č.1).

Minimální trvanlivost anaerobních tmelů Cyberbond je 1 rok při skladování za pokojové teploty.

 

- Aktivní materiály: měď  a slitiny mědi, konstrukční ocel, uhlíková ocel nekalená, šedá litina.

- Neaktivní materiály: vysokolegovaná ocel, chromniklová ocel, hliník, galvanické povlaky, plasty, keramika.

- Vliv teploty: vyšší teplota urychluje vytvrzování, nižší má retardační účinek. Klesne-li teplota pod 10°C, je nutné provést zkoušku pro kontrolu vytvrzování a pevnosti spoje.